Choose another country or region to see content specific to your location.

Кърпички и Тампони

AF доставят различни естествени и синтетични кърпички и тампони за почистване и подсушаване на най-разнообразни повърхности. Те се използват заедно с продуктите за почистване на екрани и повърхности на AF, за да се гарантира перфектен резултат дори и в най-недостъпните места.
Бързи връзки?

Продуктов Лист за Кърпички и Тампони

Изтеглете за повече информация.

Изтегляне

Safecloths

50 кърпички

код на продукта:SCH050


Нетъкани кърпички, 320 х 340 мм за общи приложения за почистване, като корпуси на техническо оборудване, мебели и бели дъски. За използване с продуктите на AF за почистване на екрани и повърхности.


Подходящ за:
  • корпуси на техническо оборудване
  • Мебели
  • Бели дъски

Допълнителна информация