Choose another country or region to see content specific to your location.

Офис поддръжка

AF специално произвежда този уникален набор от продукти за професионалния инженер по поддръжка или технически по-грамотния потребител, който е отговорен за поддържането на офис оборудването (факс, принтер, копирна машина, скенер и т.н. ...) в добро работно състояние.
Бързи връзки?

Продуктов Лист за Офис Поддръжка

Изтеглете за повече информация.

Изтегляне

Офис поддръжка

HCE250

Headclene

За почистване на магнитни глави за четене/запис. Незапалима течност на водна основа за почистване на окиси и замърсявания. Безвредна за пластмаси или каучук, не оставя следи, разтваря леки мазнини и масла. Използвайте с тампоните и кърпичките Foambuds, PC Buds, Safewipes или Safebuds.

ISO250

Isoclene

За общо почистване от техници, 99,7% чист изопропанол за всякакво техническо почистване, като магнитни глави за четене/запис, конекторите на компютърните платки при вадене и обратно поставяне и т.н., не оставя следи. Използвайте с тампоните и кърпичките Foambuds, PC Buds, Safewipes или Safebuds.

ISO01L

Isoclene

За общо почистване от техници, 99,7% чист изопропанол за всякакво техническо почистване, като магнитни глави за четене/запис, конекторите на компютърните платки при вадене и обратно поставяне и т.н., не оставя следи. Използвайте с тампоните и кърпичките Foambuds, PC Buds, Safewipes или Safebuds.

LFC000

Laser Printer & Fax Cleaning Kit

Съдържащ всичко необходимо, за да бъдат поддържани в добро състояние факс-апаратите с обикновена хартия и лазерните принтери. Почиства пътя на хартията и оптиката, с което предпазва отпечатаните листове от ивици и други следи от тонер. Специални кърпи за почистване на разпилян тонер. Силен пенообразуващ препарат за почистване на корпуса. Отделните продукти се предлагат и като резервни за подмяна.

PCL100

Platenclene

За възстановяване на гумени ролки. Нетоксичен, незапалим разтворител в бутилка с помпичка за почистване и възстановяване на грапавостта на всички видове гумени ролки, включително тези в принтери и факс-апарати. Възстановява гъвкавостта на ролката, не оставя следи, разтваря мастилени петна, масла и мазнини, намалява засядането на хартията. Използвайте с кърпичките и тампоните Safecloths, Safetiss или Safebuds.

PCL01L

Platenclene

За възстановяване на гумени ролки. Нетоксичен, незапалим разтворител за почистване и възстановяване на грапавостта на всички видове гумени ролки, включително тези в принтери и факс-апарати. Възстановява гъвкавостта на ролката, не оставя следи, разтваря мастилени петна, масла и мазнини, намалява засядането на хартията.