Choose another country or region to see content specific to your location.

Рециклиране на AF Продукти

Рециклиране на AF Продукти

 

МатериалПродуктПроцес
Хартия AF кърпички Рециклирайте ги по нормалните начини за рециклиране на хартия - нашите почистващи средства са на водна основа, така че когато кърпичките се почистват в процеса на рециклиране, всякакви остатъци трябва да са разтворими във вода.
Пластмаса AF туби, бутилки с помпички, плоски пакети от пликове, капачки "Отделете горната част, контейнерите трябва да бъдат добре измити преди рециклиране. Тези контейнери трябва да бъдат годни за рециклиране там, където съществуват съоръжения, повечето общински съвети събират HDPE отпадъци и има много пунктове за рециклиране на HDPE отпадъци в цяла Великобритания. Клиентите трябва да проверят в местната община/местния пункт за рециклиране дали приемат HDPE пластмасови отпадъци."
Аерозоли – Алуминий/Бяла ламарина   "И алуминият и бялата ламарина могат да бъдат рециклирани. 75% от местните власти ще приемат аерозоли в своите местни пунктове за рециклиране на стомана.
Запомнете: НЕ ГИ ПРОБИВАЙТЕ И НЕ ГИ СМАЧКВАЙТЕ, предавайте само ПРАЗНИ АЕРОЗОЛНИ ОПАКОВКИ в събирателните пунктове. Ще бъде добре, ако можете да отделите всички пластмасови части, които се отстраняват лесно, като капачките например.

Продуктите на AF са разработени за специфични нужди за почистване, но винаги се има предвид и крайното им изхвърляне като отпадък. С голям изследователски и развоен отдел, AF има за цел да осигури висококачествени продукти, с отлично почистващо действие, за да помогне за увеличаване на живота на оборудването и да запази работните места без мръсотия и бактерии.

Сигурността при работа с продуктите е от първостепенно значение, затова навсякъде, където е възможно, се ползват незапалими материали, което е в съответствие с политиката на AF за околната среда. Също така, навсякъде, където е възможно, ползваме рециклируем и щадящ околната среда опаковъчен материал.

AF International е член на лицензиращата за “Зелена Точка” компания Valpak Ltd. Те имат договорно споразумение с PRO-Europe да управляват търговската марка Green Dot®, те са най-голямата регистрирана схема за съответствие съгласно правната уредба за отпадъци от опаковки в Обединеното Кралство и PRO-Europe е основната организация, отговорна за всички Green Dot ® системи в Европа.