Choose another country or region to see content specific to your location.

Издател на сайта

Издател на сайта

Цялата информация за HK Wentworth, и всяка свързана марка, намираща се на WWW сървъра е много внимателно проверена. Не може да се поеме отговорност за точността, пълнотата или текущата валидност. Освен това, не може да се поеме никаква отговорност за каквито и да е щети или последващи щети, произтичащи от използването на дадената информация.

Ако откриете грешки или неправилни връзки, ние ще се радваме да ни съобщите за тях по електронната поща. Моля изпращайте идеи и коментари до

Корпоративна информация в съответствие с националното законодателство § 5 Telemediengesetz (TMG):
H K Wentworth Limited
Ashby Park,
Coalfield Way,
Ashby de la Zouch
Leicestershire
LE65 1JR
UK

Tel: +44 (0)844 375 9700
Fax: +44 (0)844 375 9799
Email: info@hkw.co.uk

Отговорност в контекста на законодателството за печата и § 5 Telemediengesetz (TMG):
Julia Vorley (Marketing Manager)
H K Wentworth Limited
Ashby Park,
Coalfield Way,
Ashby de la Zouch
Leicestershire
LE65 1JR
UK

Tel: +44 (0)844 375 9700
Fax: +44 (0)844 375 9799
Email: info@hkw.co.uk

Представлявано от:
Mr Ron Jakeman (Group Managing Director)
Dr John Humphries (Group Technical Director)