Choose another country or region to see content specific to your location.

Корпоративна Социална Отговорност

Корпоративна Социална Отговорност

AF International признава значението на Корпоративната Социална Отговорност и е свързана с благотворителни организации в различни части на света, като част от тяхната програма.

Великобритания - Barnardo's

Във Великобритания AF са избрали благотворителната организация Barnardo's. Тя работи с над 110,000 деца, младежи и техните семейства в повече от 383 проекта в цялата страна. Това включва работа с деца, засегнати от днешните най-неотложни проблеми: бедност, бездомност, хората с увреждания, тежка загуба и злоупотреба.

"За повече информация относно Barnardo's посетете www.barnardos.org.uk
Регистрирани Благотворителни Номера: 216250 и SC037605


Германия - Deutsches Kinderhilfswerk

В Германия ние подкрепяме Deutsches Kinderhilfswerk (Детска благотворителност Германия). Тази организация се бори за правата на децата да им се дадат равни възможности и се бори срещу детската бедност в Германия чрез редица дейности.

За повече информация относно Deutsches Kinderhilfswert посетете www.dkhw.de


Проект Националната Гора (The National Forest)

Централата на AF е в Лестършир, Англия точно в Националната Гора. AF е в подкрепа на гората, помагайки за намаляване на атмосферния въглерод.

Въглеродът от атмосферата се поглъща от дърветата докато те фотосинтезират. Засаждането на дървета и храсти помага за компенсиране на последиците от замърсяването и повече въглерод се блокира в структурата на дървото с неговия растеж.

Проектът The National Forest дава значителен принос за компенсиране на въглеродните емисии. Той представлява физическа демонстрация и изпълнява редица цели, включително ползи за околната среда, ландшафта и подобряване на ресурсите и подпомагане на икономиката в селските райони.

За повече информация за The National Forest посетете www.nationalforest.org


Училището Ашби (Ashby School)

Основанo през 1567 г., Ashby School остава в челните редици на образователния прогрес. Училището е колеж за Специални Технологии и Езици и предоставя на студентите изключителни възможности и условия в тези две области. Студентите също така постигат впечатляващи резултати по различните предмети от учебната програма.

За повече информация относно Ashby School посетете www.ashbyschool.org.uk